בין לקוחותינו

מזה כ-30 שנה, פועל רפי בתחומים מקצועיים של הדרכה וליווי אישי בנושאי פרישה ועוד, בארגונים גדולים וקטנים בסקטורים שונים:
חיל האוויר, משטרת ישראל וארגונים עסקיים, ציבוריים, מלכ"רים, עמותות ועוד.