תחומי שירות | הרצאות מרתקות לפורשים

הרצאות מרתקות לפורשים

  • הבנת האתגר העניין והפוטנציאל באימוץ תפיסה אחרת של הפרישה מהעבודה ובנייתה בתפישת "הבגרות השנייה".

 

  • שינוי דיסקט ומעבר לתפיסה אישית אקטיבית – "אני אדון לגורלי", הערכת ערך נכסים שצברתי ואיך יוצרים 25 שנות חיים משמעותיות.

 

  • אלמנטים תומכים – משפחה, זוגיות, התנדבות, מימוש חלומות, בריאות ותנועה.