תחומי שירות | סדנאות בטבע ODT

סדנאות בטבע ODT

סדנאות בטבע לצוותים אורגניים

סדנאות בטבע לצוותים אורגניים ולקבוצות רוחב של מנהלים, על בסיס איפיון
הצרכים הספציפיים של הארגון ובמתארים שונים של ארגונים.

סדנה בטבע לפורשים

  • מפה, מצפן ודרך" – "חכמה הדרך מן ההולכים בה". הפרישה היא מסע שצריך לבחור ללכת בו והיציאה לטבע מסייעת בכך.
  • זה שלב "הורדת האסימון" לפני פעולה ותוכנית, מבוא הכי טוב לאימון אישי!
  • בשיתוף "סולמות וחבלים"