הכנה לפרישה באמצעות "התמונה מהעתיד"

מאת: ד"ר רפי לב

רקע כללי

תהליך הפרישה כורך בתוכו שינוי באורח החיים האישי והתעסוקתי, אשר אופן ההתייחסות אליהם יכול להשפיע על הצלחתו של התהליך ושביעות רצונו של הפורש.

הפרידה מהארגון , כרוכה בלא מעט שינויים הקשורים לעבודה ולתפקיד שביצע הפורש כמו- אבדן שליטה וכח, שינוי מבנה ההשפעה, אבדן סממני סטטוס ועוד.

זוהי נקודת זמן בה נבחנות ברמה האישית תפיסות של זהות אישית, ניהול זמן, חלוקה בין פנאי לתעסוקה, המערכת הזוגית ועוד.

תהליך הפרישה יכול להיות בבחינת מקלחת של מים צוננים על מי שנמצא בתהליך של הכחשה ודחיינות במונחים של : "נחכה ונראה", "לראות מבלי לראות" ו- "לי זה לא יקרה".

מנגד ראייה אחרת של התהליך יכולה להתייחס אליו כתהליך של בחירה , מעבר והזדמנות.

תהליך ההכנה כיום כולל מרכיבים רבים של מידע כללי ואישי הקשור לפרישה בצד מיומנויות ספציפיות הקשורות לתהליך. תהליך אימון והפיתוח יכול לתת את המענה לצורך של "הכנה מנטאלית" אישית לתהליך הפרישה.

מודל האימון והפיתוח

מודל העבודה של "תמונה מהעתיד" הינו מודל מובנה לחשיבה אסטרטגית בארגונים שניתן ליישמו גם לרמה האישית, ובעיקר בתהליכי מעבר של קריירה וגם כחלק מהכנה לפרישה . התהליך כולל כמה שלבים שניתן ליישמם במודל של אימון אישי:

 1. מיפוי של המצב העכשווי במובנים של צרכים ,יכולות וניסיון עבר (As is).
 2. התכנסות ושיקוף של התמונה העכשווית והדגשת פערים .
 3. ציור התמונה מהעתיד- יש חשיבות לציור תמונה כוללת עם כל הצבעים והאלמנטים.
 4. זיהוי התרחישים "שקרו" בעתיד וזיהוי הנושאים העיקריים לעבודה האסטרטגית.
 5. הכנת תכנית עבודה אישית.

יש מספר מושגי מפתח המלווים את תהליך בניית התמונה מהעתיד ויישומה לאחור והם:

ניתוח עכשווי בהווה – מה אני צריך לעשות היום כדי להיות בתמונת ההצלחה בעתיד?

אבחון ומיפוי סביבות – תהליך סריקה של סביבה המאופיין ביכולת צילום של הסביבה בה אני פועל וצביעתה בפרטים וצבעים שונים.

תכנית עבודה לעתיד – תהליך תכנון עתיד, מבוסס  על תכנית עבודה ויעדים אישיים.

השלב הראשון והתשתיתי  הוא המיפוי עכשווי (As is) יבוצע ראיון אישי מעמיק לניתוח המצב העכשווי. במקביל יבוצעו 2-4 ראיונות עם אנשים משמעותיים" מבחינת המתאמן. ניתן לבצע את הראיונות עם מנהל נוכחי, בן/בת זוג, חבר קרוב וכד'. בראיון האישי ושל הנלווים יסקרו נושאים כמו:

 • תיאור ביוגרפי של תפקידים שעשיתי בעבר? תיאור הצלחות וכישלונות שלי?
 • שביעות רצון שלי מהתפקידים שלי בעבר? והיחידות שהייתי בהם?
 • אילו נכסים אישיים יש לי ואשר אני מביא אותם איתי?
 • מה "פספסתי" בעבר ואני רוצה אולי לעשות זאת היום?
 • מהו מעגל ה- Networking  שאני מביא איתי לתהליך?
 • מה שמעתי מאחרים שעברו תהליך כזה?
 • כיצד אני מתאר את איכות החיים שלי כיום? כלכלית, אישית, משפחתית?
 • איך אני רוצה לחיות בעידן של אחרי הפרישה?
 • מה אני רוצה לעשות באופן כללי לאחר הפרישה?

את מודל ההכנה והאימון מומלץ להתחיל מהרגע שיש החלטה על פרישה, טווח זמן מומלץ הוא בין חצי שנה לשנה, וניתן לראות בו מהלך משולב בתכנית ההכנה לפרישה- בין אם לפניה , במהלכה או לאחריה.

ברמה האישית ניתן לעבוד במודל על 3 "מצבי צבירה" אישיים: יכול, אפשרי וחשוב.

ההתייחסות למאפיין של יכול היא במשמעות של ניתוח "עבר, דהיינו תפיסת היכולת של המתאמן על סמך ביצועי העבר והניסיון שרכש. ההתייחסות לאפשרי תתבסס על  הבניה אקטיבית של אפשרויות העתיד. התייחסות ל"חשוב" משקפת את הבחירה הערכית של הפורש במה שחשוב לו באמת.

3 מאפיינים אלה יהיו משולבים במודל "התמונה מהעתיד" ישולבו כפלטפורמה מקבילה לציר בניית התמונה מהעתיד. הניתוח וההתייחסות למודל יהיו גם במושגים של Being ו- Doing.

נושאים לעבודה בתהליך הפיתוח

בראייה האופרטיבית המטרה המרכזית היא תכנית עבודה מובנית המתבצעת בשלב של ההכנה לפרישה, ברוח  ועל בסיס תהליך האימון שבוצע בשלבים המקדימים.

תכנית עבודה זו כוללת אלמנטים כמו:

 • רשימת שיחות אישיות לביצוע , במעגלים שונים של היכרות. תכלית השיחות ,איננה רק חיפוש עבודה אלא בירור וחשיפה להזדמנויות, תיקוף הערך שלי, ו- Benchmarking   של רעיונות ופרקטיקות לגנרציה של רעיונות וכיוונים אפשריים.
 • השלמת תחומי ידע ורכישה של חדשים.
 • כניסה לתחום הרשתות החברתיות ראייה אקטיבית- Networking Weaving.
 • זיהוי פלחי שוק והזדמנויות וביצוע "תהליכי התקרבות" אליהם.
 • תכנון "שגרת העבודה" והפנאי "ביום שאחרי".

שתפו

יכול לעניין אותך גם